OBECNĚ O OČKOVÁNÍ A OČKOVÁNÍ PROTI INVAZIVNÍM PNEUMOKOKOVÝM INFEKCÍM

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 014

Autoři: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. et Ph.D.

Východiska:

Očkování v odborné rovině prodělalo v poslední době obrovský rozmach a s periodicitou několika málo let se objevují stále nové a nové vakcíny. Doposud naprosto dominují vakcíny proti infekčním chorobám a v brzkém časovém horizontu můžeme očekávat i vakcíny, které se dosud kvůli variabilitě pů­vodce příliš nedařilo vyvinout nebo jejichž pokrytí ani zdaleka nebylo univerzální s ohledem na existující kmeny. Příkladem jsou vakcíny proti meningokoku typu B, výrazně vylepšená vakcína proti tuberkulóze, vakcína proti chřipce na bázi M2 proteinu či vakcína proti MRSA. Přes obrovský pokrok se však zatím nepodařilo připravit alespoň koncept vývoje vakcín proti HIV. V tuto chvíli je výsledek vzdálen možná i na dvě desetiletí a nedávno jsme zaznamenali špatné zprávy i na poli vývoje vakcíny proti VHC.

Cíl:

Vzhledem k nutnosti vnímat očkování jako celoživotní proces a narůstajícím možnostem očkování v dospělosti byl v roce 2011 vy­tvořen očkovací kalendář pro dospělé. V dospělosti je možné očkovat jednak podle věku (očkovací kalendář), jednak podle rizik (imunizační program pro rizi­kové skupiny) či podle chronických onemocnění (imunizační program pro chronicky nemocné). Očkování proti pneumokokům v dospělosti je doporučeno ze­jména rizikovým skupinám osob. K očkování dospělé populace a seniorů je k dispozici 23valentní polysacharidová vakcína a nově již také vakcína konjugovaná 13valentní. Ukazuje se, že použití konjugované pneumokokové vakcíny v dospělém věku navozuje vyšší imunogenitu. Právě na základě dat imunogenity byla na podzim roku 2011 registrována konjugovaná vakcína Prevenar13 k prevenci IPO také pro osoby ve věku 50 let a starší.

Závěr:

U osob do 60 let věku s dobrým stavem imunitního systému nadále doporučujeme očkování polysacharidovou vakcínou, od 60 let již preferujeme konjugovanou. U imunokompromitovaných jedinců navrhujeme nově zahájit očkování jednou dávkou konjugované vakcíny (Prevenar13) a pak eventuálně aplikovat 1-2 dávky polysacharidové vakcíny.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013