PŘÍZNAKY A RIZIKA PLICNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 133

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Bohdan Kadlec; MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Jana Špeldová

Východiska:

Ze všech plicních nádorů je nejčastější karcinom plic, který je celosvětově mezi všemi zhoubnými nádory na druhém místě, proto je velmi dů­ležité rozpoznat příznaky tohoto onemocnění a znát rizika jeho vzniku.

Cíl:

Cílem našeho sdělení je seznámit především praktické lékaře s riziky vzniku plic­ních nádorů a s jeho příznaky. Větší ohrožení rakovinou plic u kuřáků je prokázáno řadou studií. Ti, kteří kouřili více než 20 cigaret denně po dobu 20 let, mají 20krát vyšší riziko vzniku karcinomu plic než nekuřáci. Samozřejmě existuje řada dalších příčin, které vznik nádoru také podporují - ionizující záření, chemické a biologické příčiny (viry). Uplatňují se také ekologicky nepříznivé vlivy, i když ne v takovém měřítku, jak kuřáci tvrdívají (např. oxid siřičitý). Riziko zvyšuje rov­něž pasivní kouření. Neexistují časné varovné signály, které by umožnily zachytit chorobu v počátečním stadiu. Jakmile se příznaky nemoci objeví, je už nádor ve stadiu pokročilém. Občas bývá nádor malého rozsahu diagnostikován při vyšetřování jiné nemoci. Příznaky dělíme do 3 skupin (plicní příznaky, mimoplicní příznaky, paraneoplastické příznaky). Mezi plicní příznaky patří především nově vzniklý dlouhotrvající kašel nebo změna charakteru chronického kuřáckého kašle z produktivního na dráždivý. Dále vykašlávání krve nebo nitek krve ve sputu. Časté jsou i záněty plic, které neustupují při léčbě antibiotiky nebo se opa­kovaně obnovují na stejném místě. Při pokročilém nádoru, který se šíří do pohrudnice, svalstva, žeber nebo kůže, se dostavuje bolest neurčitého charakteru, často bývá vázána na nádech. Kruté bolesti horní končetiny se vyskytují při zasažení nervových vláken nádorem. Část nemocných má dechové obtíže. Další plicní příznaky jsou chrapot, syndrom horní duté žíly (projevuje se otokem krku a obličeje) a polykací obtíže (důsledek útlaku jícnu nebo prorůstání nádoru do jícnu). Mimoplicní příznaky jsou vždy projevem rozsáhlého onemocnění a šíření nádoru do jiných orgánů, především do centrálního nervového systému, kostí, kostní dřeně a jater. Paraneoplastické příznaky (vedlejší projevy nádorového růstu) bývají velmi časté a mohou být i prvním projevem onemocnění. Vznikají zejména při atypické sekreci některých hormonů, ale mohou být i kožní (dermatomyositis), svalové (myastenie), neurologické (periferní neuropatie) a cévní (záněty žil).

Závěr:

Jakmile se příznaky plicního nádoru objeví, jedná se nádor v pokročilém stadiu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku ra­koviny plic je kouření, proto by každý lékař měl o tomto riziku své pacienty informovat.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013