PROTIKUŘÁCKÉ AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINĚ NA MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: III. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 031

Autoři: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; Mgr. Veronika Březková; Mgr. Zdeňka Bartošová

V roce 2001 byla otevřena v MOÚ v Brně Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření. Slouží nejenom onkologickým pacientům a zaměstnancům MOÚ, ale také široké veřejnosti. Patronát nad poradnou převzala Liga proti rakovině Brno. V léčbě využíváme kombinaci dvou terapií - motivačních rozhovorů a ko­gnitivně behaviorální. Liga proti rakovině Brno se zaměřuje na všechny cílové skupiny - děti, adolescenty, dospělé, seniory. Formou prezentací, přednášek, soutěží, her a kurzů se snaží mezi tyto skupiny rozšiřovat znalosti o prevenci i o rizicích vzniku nádorových onemocnění. Hlavními tématy všech akcí jsou pre­vence onkologických onemocnění, správná výživa, nekouření, sport a pohybová aktivita. Přehled edukačních programů

Děti a mládež:

 • Típni to! - sportovně osvětová akce pro děti základních škol; od roku 2003 - cca 40 škol
 • Típni to - výtvarná soutěž pro děti
 • Típni to - výstava pro žáky ZŠ a SŠ - nyní putovní výstava
 • Típni to - literární soutěž žáků základních škol ve sloganech, povídkách a básničkách zaměřených proti kouření - v roce 2007
 • Zvířátka také nekouří - hlavní pořadatel kancelář Brno - Zdravé město
 • Odpal pro zdraví - pro studenty SŠ - sportovně-edukační den zaměřený na prevenci rakoviny prsu a varlat
 • Kouření škodí zdraví - workshopy pro studenty VŠ

Dospělí:

 • Plavba za zdravím - pravidelná akce na Brněnské přehradě
 • Cesta k nekuřáctví - přednášky pro veřejnost
 • Pravidelná vystoupení v regionálních rozhlasech, v tisku a televizi
 • Tisk edukačních materiálů - samolepky, brožury, letáky

Poradenství individuální - pro kuřáky je v Poradně pro výživu a odvykání kouření vyhrazeno 8 hodin týdně. Terapie odvykání kouření v poradně: Terapie od­vykání kouření se řídí několika psychoterapeutickými postupy - motivační rozhovory, kognitivně behaviorální přístup. Klient podstupuje pravidelná měření na Smoker II lyzeru, motivační pohovory, edukaci v rámci odvykání kouření, informace o náhradní nikotinové léčbě. Cílem práce je informovat veřejnost o ri­zicích kouření a odborně pomoci klientům v terapii odvykání kouření.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013