ROLE SESTER V LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXV. Ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 309

Autoři: Mgr. Eva Roubíčková; Kateřina Malá

Sestry jako součást zdravotnického týmu mohou mít obrovský podíl na zvýšení úspěšnosti léčby závislosti na tabáku jak v nemocniční, tak ambulantní péči.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 2. 7. 2013