STRUKTUROVANÁ ZPRÁVA NUTRIČNÍ TERAPIE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 231

Autoři: Mgr. Věra Andrášková

Z důvodů přehlednosti, dostupnosti a zrychlení práce nutričních terapeutek byl v říjnu 2011 zaveden strukturovaný zápis nutriční terapie. Zpráva je členěna záložkami do jednotlivých kapitol. Do elektronického zápisu je automaticky převáděna diagnóza pacienta ze zprávy ošetřujícího lékaře, vybrané laboratorní hodnoty, ordinovaná dieta, případné přídavky a sipping. Po zapsání hmotnosti (obvyklé i aktuální) a výšky pacienta dojde k automatickému propočtu BMI, úbytku hmotnosti a propočtu bazálního energetického výdeje. Ten je pak upravován samotnými nutričními terapeuty dle aktuálního stavu pacienta. Výsledný údaj určuje aktuální potřebu energie. Nutriční terapeutky stanovují také potřebu bílkovin, a to na 1 kg tělesné hmotnosti. Ve zprávě se automaticky přepočte na celkovou potřebu bílkovin pacienta. Takto je možné určit potřebu dalších živin (sacharidů, tuků). V kapitole nutriční anamnéza je prostor pro 500 znaků textu. Dále jsou zde předvolená pole nejčastějších potíží souvisejících s příjmem stravy, kde je opět prostor pro 100 znaků k doplnění informací. Bilanci stravy je možné vyjádřit zlomky a nebo/i slovně, pokrytí potřeby energie a bílkovin vyjadřujeme procentuálně. Volný text je možné psát i v kapitole nutriční plán, kde je pole na určení data následující nutriční kontroly. Edukace jsou zapisovány s pomocí výběru z edukačních letáčků, které jsou pacientům k dispozici v tištěné podobě. V nemocničním informačním systému pak najdeme i souhrnný přehled (tabulku) o všech pacientech v riziku vzniku malnutrice, včetně skóre vyjád­řeného číslicí. Je zde připojena i informace o tom, zda byl pacient již navštíven nutriční terapeutkou, popř. datum následující kontroly. Strukturovaná zpráva pro zápis nutriční terapie je využívána již přes rok. Cílem byla podpora a zpřehlednění práce nutričních terapeutek. Praxe ukázala, že cíl byl naplněn. Vzhle­dem k dobré využitelnosti dat v elektronické podobě se nabízí možnost poměrně přesného a jednoznačného sledování vývoje nutričního stavu pacienta. Tato alternativa bude zkušebně realizována v nejbližší době.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013