TESTIKULÁRNÍ NÁDORY A NÁDORY PENISU - MOŽNOSTI PREVENCE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 013

Autoři: MUDr. Petr Prošvic

Východiska:

Nádory penisu a nádory testikulární patří mezi vzácnější nádorová onemocnění. Přesto jsou významné především pro své sociální důsledky. Testikulární nádory patří k nejčastějším nádorovým onemocněním mladého věku. Karcinom penisu je na druhou stranu preventabilní.

Cíl:

Review nejnovější literatury a guidelines českých, evropských a amerických onkologických a urologických společností týkající se příčin vzniku a možností prevence vzniku ná­dorů penisu a varlat.

Závěr:

Nádorová onemocnění jsou nejčastějšími onemocněními s často závažnými důsledky. Přesto v oblasti prevence jsou v ČR rezervy. Některé možnosti prevence přináší tato práce.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013