13th World Psycho-Oncology Congress

Ve dnech 16.-20. 10. 2011 se v turecké Antalyi konal 13th World Congress of Psychooncology (IPOS, www.ipos-society.org) s podtitulem Intergrating the Psychosocial Domain into Routine Cancer Care: Bridging Continents and Cultures for Global Cancer Support.

Mezi nejvýznamnější odborníky, kteří vystoupili se svým příspěvkem, patřili prof. David Spiegel (shrnutí dosavadních poznatků v oblasti péče o pacienty po ukončení léčby), prof. Christoffer Johansen (problematika výzkumných metod a epidemiologie v oboru) a Luzia Travado Clin Psych (psychoonkologie v kontextu lidských práv).

Za Českou republiku se aktivně zúčastnily PhDr. Marie Nosálková (UPOL, Amelie, o.s.) s příspěvkem polemizujícím o pozadí odmítání onkologické léčby a Veronika Koutná (UPOL, Amelie, o.s.) s posterem s výsledky studie kvality života blízkých onkologických pacientů.

Další ročník kongresu se bude konat v australském Brisbane v termínu 11.-15.11. 2012 s podtitulem Impact through Translation: Psycho-Oncology Research Informing Practice.