10. pražské mezioborové onkologické kolokvium - PragueONCO 2019

- , Clarion Congress Hotel Prague**** Freyova 33, Praha 9, Česká republika

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium - PragueONCO 2019

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2019 se bude konat v Praze ve dnech 23.–25. ledna 2019, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium, které proběhne pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o.

Účastníci budou mít během tří jednacích dnů možnost podělit se o své zkušenosti a nové poznatky v rámci níže uvedených nosných témat. V programu kolokvia nebudou chybět paralelní sekce (posterová, sesterská a paliativní) ani tradiční vyhlášení nejlepšího posterového sdělení. K dispozici bude simultánní překlad z obou jednacích jazyků (čeština, angličtina). 

Předběžná témata pro desátý ročník kolokvia jsou:

 • State of art
 • Highlights from the 2019 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco
 • Onkogynekologie
 • Karcinom plic
 • Karcinom prsu
 • Nádory gastrointestinálního traktu
 • Nádory genitourinárního traktu
 • Imunoterapie
 • Možnosti primární a sekundární prevence v onkologii

Paralelní sekce

 • Onkologické biomarkery - z laboratoře do klinické praxe
 • Prevence v onkologii a dispenzarizace pro praktické lékaře
 • Paralelní lékařská sekce je určená k prezentaci původních výsledků v oblasti biomedicíny. Uvítáme vaše příspěvky, zvláště přednášky o preklinickém výzkumu onkologických onemocnění a nových postupech onkologické léčby. Podmínkou účasti je registrace abstraktu do 14. 12. 2018 na www.pragueonco.cz/registrace/. Text abstraktu je omezen na 1 600 znaků včetně mezer, tabulky a obrázky nejsou povoleny. Přednášet lze v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Délka přednášky je 12 min. a diskuze 3 min. Přehledová sdělení neobsahující vlastní výsledky nebudou přijata
 • neuroonkologická
 • sesterská
 • paliativní
 • posterová
 • pacientská
 • základní onkologický výzkum

Pozvánky a oznámení

Aktivní účast

 • abstrakt přednášky do 10. 12. 2018
 • Abstrakta můžete vkládat v rámci registrace na www.PragueONCO.cz

Registrace

Sledujte webové stránky konference

 • Přidat do kalendáře: 2019-01-23 00:00:00 2019-01-25 23:59:59 Europe/Prague 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium - PragueONCO 2019 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2019 se bude konat v Praze ve dnech 23.–25. ledna 2019, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium, které proběhne pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o. Clarion Congress Hotel Prague**** Freyova 33, Praha 9, Česká republika