7. pražské mezioborové onkologické kolokvium - PragueONCO

- , Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

7. pražské mezioborové onkologické kolokvium pořádají 1. LF UK a Onkologická klinika VFN ve spolupráci s 2. a 3. LF UK pod heslem "Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům".

Pozvánky, oznámení a program:

Konečná verze programu

Paralelní program kolokvia:

 • 28. 1. 2016 Paliativní seminář 
 • 29. 1. 2016 Sesterská sekce

Prezident kolokvia: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Registrace

O záštitu nad kolokviem byly požádány:

 • Evropská onkologická společnost – ESMO
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
 • Česká urologická společnost ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • Česká chirurgická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
 • Univerzita Karlova v Praze
 • 2. lékařská fakulta UK
 • 3. lékařská fakulta UK
 • Česká asociace sester

Web konference: http://www.pragueonco.cz/

 • Přidat do kalendáře: 2016-01-27 00:00:00 2016-01-29 23:59:59 Europe/Prague 7. pražské mezioborové onkologické kolokvium - PragueONCO 7. pražské mezioborové onkologické kolokvium pořádají 1. LF UK a Onkologická klinika VFN ve spolupráci s 2. a 3. LF UK pod heslem "Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům". Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9