14. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO

- , Clarion Congress Hotel Prague

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Již 14. ročník PragueONCO proběhne 25.–27. ledna 2023 v prostorách Clarion Congress Hotelu Prague. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice. Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou.

U příležitosti této odborné vzdělávací akce se scházejí čeští i zahraniční onkologové se
specialisty z ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů. K hlavním
charakteristikám odborné části pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO
patří programová pestrost a kvalita. V průběhu tří dnů jsou prezentována volná sdělení, probíhají
posterové sekce, diskusní setkání u kulatého stolu a odborná fóra. Od roku 2018 je čeština coby
hlavní jednací jazyk rozšířena o angličtinu a od roku 2019 je pro účastníky odborné lékařské sekce
zajištěn simultánní překlad do obou jazyků. Odborný program kolokvia se věnuje také nelékařským
zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Prezident kolokvia:

  • prof. Luboš Petruželka, MD, CSc.

Vědecký tajemník:

  • assoc. prof. Petra Tesařová, MD, CSc.

Registrace

Program

Těšíme se na viděnou 25.–27. ledna 2023 na 14. PragueONCO!

  • Přidat do kalendáře: 2023-01-25 00:00:00 2023-01-27 23:59:59 Europe/Prague 14. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO Již 14. ročník PragueONCO proběhne 25.–27. ledna 2023 v prostorách Clarion Congress Hotelu Prague. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění. Clarion Congress Hotel Prague