Odborné akce 2018 a tištěný kalendář ČOS na rok 2018

Žádáme organizátory odborných akcí v roce 2018, kteří mají v úmyslu požádat výbor ČOS o poskytnutí garance nebo podpory a přejí si zařazení své konference, kongresu nebo jiné odborné akce do tištěného kalendáře ČOS, aby do 24. 11. 2017 poslali na adresu info@linkos.cz informaci, která bude obsahovat název a ročník akce, datum a místo konání. Netýká se akcí, o jejichž garanci či podporu pro rok 2018 organizátoři již žádali a akcí, které jsou již zařazeny v kongresovém kalendáři na Linkos. Děkujeme! 

Zaslání informace na uvedený e-mail slouží pouze pro zařazení akce do tištěného kalendáře ČOS a do kalendáře na Linkos, e-mail nebude považován za žádost o garanci nebo podporu, tu je nutno učinit vyplněním formuláře žádosti na Linkos za dodržení podmínek stanovených výborem ČOS. 

Důležité související odkazy