Problematika rakoviny prsu přilákala do Pardubic na 150 lékařů z Česka i ze zahraničí

Tisková zpráva, Pardubice, 13. dubna 2018: Mezinárodní konference Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností byla první větší akcí zaměřenou na tuto problematiku, kterou Chirurgická klinika Pardubické nemocnice pořádala. Nakonec se jí zúčastnilo bez mála sto padesát odborníků z Česka, Slovenska a Německa. Netradičně pojatá konference, v níž část příspěvků tvořila videa z nejprestižnějších pracovišť České republiky a dva přímé přenosy z operačních sálů pardubické chirurgické kliniky, byla součástí týdenního informačního projektu Vědět víc… Karcinom prsu.

Původní záměr uspořádat pro jednotlivé nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje jednodenní mamologický seminář se nakonec rozrostl v multidisciplinární konferenci, na kterou se sjeli odborníci zabývající se problematikou karcinomu prsu z celého Česka, nechyběli ani lékaři ze zahraničí, Slovenska nebo Německa. „Hlavním hostem konference byl Michael Untch z berlínské kliniky Helios,“ říká za organizátory spoluautorka projektu Vědět víc… Jana Mergancová a doplňuje: „Kromě toho, že se jeho přednáška na téma vyšetření sentinelové uzliny po neoadjuvantní léčbě setkala s ohlasem u auditoria, podělil se i o své zkušenosti operatéra. Jeden ze dvou přímých přenosů operace parciální mastektomie s biopsií sentinelové uzliny vedl jako hlavní operatér právě on, asistovala mu Jindřiška Mergancová z Pardubické nemocnice.“

Konference jako taková byla rozdělená do tří základních bloků: úvodní přednášky, terapie a diagnostika. V tom prvním, dopoledním, se kromě již zmíněného Michaela Untche představili mimo jiné Bohuslav Melichar z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, Martin Doležel z pardubického Multiscanu nebo Ondřej Májek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zazněly tak přednášky na téma řízené radioterapie prsu v hlubokém nádechu nebo karcinom prsu v řeči čísel a další.

„Odpolední blok zahajovaly přímé přenosy operací ze sálů Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice, prostor mezi operacemi vyplnila chirurgická videa z pracovišť napříč Českou republikou. Své operační postupy tu předvedli lékaři z Masarykova onkologického ústavu, zlínské nemocnice Atlas nebo Martinské univerzitné nemocnice,“ vyjmenovává namátkou tři z pěti chirurgických pracovišť druhá spoluautorka projektu Vědět víc… Kateřina Semrádová.

V rámci posledního, diagnostického bloku se představily také obory jako patologie, rentgenologie nebo rehabilitace. I v této části konferenčního programu hrála důležitou roli videa. „Charakter videí byl vlastně tak trochu populárně-naučný, jak patologové, tak rentgenologové v nich představili svá pracoviště a způsob práce. Přesně, jak jsme si coby pořadatelé představovali. Chtěli jsme nechat nahlédnout pod pokličku jednotlivým článkům pracovního řetězce v procesu léčby karcinomu prsu a myslím, že tento účel konference rozhodně splnila,“ shrnuje za pořadatelskou kliniku primář Lukáš Sákra.

Právě přímý přenos a videa tvořily základní rámec netradičně pojaté konference a i to bylo nejspíš důvodem, proč se v Pardubicích sešli odborníci z celého Česka, zastoupeni byli jak zástupci velkých nemocnic z Prahy či Brna, tak menší pracoviště. Vzhledem k tomu, kolik konferencí a kongresů mají lékaři ročně na výběr, můžeme v případě pardubické konference rozhodně mluvit o nadstandardní účasti. „Popravdě mě zaujal formát,“ říká Marek Smolár z Martinské univerzitné nemocnice, který na konferenci aktivně vystoupil s komentovaným chirurgickým videem. „Původně jsem konferenci považoval jen za další z mnoha, přesvědčilo mě až její pojetí, nakonec jsem rád, že jsem se jí mohl zúčastnit,“ dodává.

Celkem se ve Východočeském divadle představilo na šestnáct pracovišť, zmiňme ještě třeba fakultní nemocnice v Olomouci, Hradci králové nebo Plzni. „Pořadatelé zvolili organizačně velmi náročnou formu prezentací. Jejich snaha byla odměněna velkým zájmem odborné veřejnosti a množstvím pochvalných komentářů. Volný čas během přímých přenosů z operačního sálu byl vhodně vyplněn připravenou videoprojekcí a také bohatou diskuzí k chirurgické technice operování na prsu. Náš ústav si velmi váží pozvání být aktivním účastníkem sympozia. Měli jsme tak možnost přispět k propagaci mamologie u nás. Za mamology bych chtěl ještě jednou poděkovat k velmi úspěšné odborné akci,“ říká Jiří Gatěk, předseda mamologické sekce chirurgické společnosti JEP, který na konferenci představil video o značení pozitivní axilární uzliny před neoadjuvantní léčbou uhlíkem.

Vědět víc… Karcinom prsu – informační kampaň

Konference byla součástí informačního projektu Vědět víc…, který se ve svém prvním ročníku věnoval karcinomu prsu. Hlavním cílem byla výměna informací, ať už na úrovni odborné nebo směrem k laické veřejnosti. Ve čtvrtek 5. dubna, tedy den před lékařskou konferencí, proběhla v pardubickém Domě techniky informační kampaň, charitativní koncert a výstava fotografií žen, které karcinom prsu prodělaly. Slavnostního zahájení se zúčastnil, jak pardubický primátor Martin Charvát, tak radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Oba se také aktivně zapojili do charitativní části. „Prevence nejen onkologických onemocnění je něco, na co se v poslední době zapomíná, a přitom včasná diagnóza může zachránit život. Kampaně jako Vědět víc… nám v dnešním shonu připomínají, že zdraví máme jen jedno a měli bychom o něj pečovat,“ upozorňuje Ladislav Valtr.

Propojování odborníků s veřejností

To, že má odborná akce přesah i k veřejnosti, je trend, který se u nás pomalu začíná zabydlovat.  „Věřím, že za nějakou dobu budou podobné akce standardem a jsem rád, že Nemocnice Pardubického kraje patří k jedněm z prvních, kdo tento způsob šíření informací směrem k veřejnosti vzaly za své,“ kvituje generální ředitel společnosti Tomáš Gottvald zapojení Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice. Štěpánka Fraňková, ředitelka Pardubické nemocnice, pak dodává, že si na projektu cení zejména toho, jaký má záběr, když se pokouší propojit subjekty, které napomáhají tomu, aby se nemocní po léčbě vraceli zpátky do plnohodnotného života.

Návštěvnost veřejného programu, která dosahovala okolo dvou stovek lidí během celého odpoledne, může být samozřejmě vnímána různě. „Už jen to, že se vytvořil prostor pro to, abychom se mezi sebou potkali my, kteří se s diagnostikovanými pacienty setkáváme poté, co opustí nemocniční brány, hodnotím jako pozitivum. Během své pracovní doby se totiž nemáme šanci ani sejít, ani poznat, a tak jsme uvítali, že se nám naskytla šance si popovídat a seznámit se tady,“ říká Jitka Kratochvílová, koordinátorka Národní rady osob se zdravotním postižením v Pardubickém kraji. 

Na nezájem veřejnosti si ale organizátoři stěžovat nemohou. V rámci projektu totiž probíhala ještě akce „Sleduj prsa“, která na problematiku prevence karcinomu prsu upozorňovala dvojím způsobem. Nejprve na basketbalovém utkání mezi BK JIP Pardubice a Basketball Nymburk, kde byly umístěné běžecké trenažery, na nichž se sbíraly kilometry na charitativní účely. „Beksa vnímá svět dlouhodobě reálně, tedy nikoliv pouze přes basketbalový míč. Z tohoto důvodu sami realizujeme a také velmi rádi podporujeme takovéto projekty. Vnímáme, že se týkají nás všech, neboť nikdy nevíte, koho co v životě potká. Platí, že osvěta a informace jsou základním stavebním kamenem, jednak pro prevenci, čili předcházení těmto věcem, a druhak proto, aby lidé případně věděli, jak jim co nejlépe čelit,“ vysvětluje Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice, proč se pardubičtí basketbalisté rozhodli projekt podpořit.

Prsa v kavárnách

Sledovat prsa ale bylo možné i v pardubických kavárnách. Kampaně se jich zúčastnilo celkem osm. V interiérech byla k vidění výstava #prsatogo, tedy sádrové odlitky ženských ňader, jejichž autorem je designér Matyáš Fuchs. V kavárnách se navíc daly zakoupit i tzv. prsní hrnky. „Výtěžek z jejich prodeje jde na konto Aliance žen s rakovinou prsu a jejího projektu Bellis, mladé ženy s rakovinou prsu. Z obou částí charitativního projektu se za jeden týden podařilo v Pardubicích vybrat téměř 20 000 korun,“ upřesňují organizátorky po té, co se zjistil konečný stav charitativního konta.

Poměrně čile žil projekt také na sociálních sítích. „Projektem jsem nadšená, dává mi velkou naději v tom, že když přijdu včas, může mi to zachránit život. Když budu vědět víc o tom, jak na to a na koho se obrátit. S hrníčky jsem oslovila ty správné lidi, jsem ráda, že jsem obklopená těmi, kdo takové věci berou a nepohoršují se nad nimi. Pokud by to mělo zachránit jen jeden život, mělo by to smysl. Jediné, co mě překvapilo, byla nízká účast. Všichni okolo mě o tom věděli, všichni o tom mluvili, ale nikdo tam nepřišel. A přitom se mě potom ptali, jaké to bylo. Asi s tím ještě neumíme zacházet, dokud se nás to přímo netýká, osobně tam nejdeme,“ říká Markéta Smolná z Cafe a Coctail baru Martini´s, odkud do světa vycestovalo celých dvacet hrnků.

I když je projekt oficiálně u konce, kampaň nekončí. Zvlášť spolupráce s kavárnami se ukázala jako dobrý nápad. „S jednou z kaváren jednáme o další spolupráci v červnu a druhá se rozhodla ve výstavě prsou pokračovat samostatně. Kdo krabičky s ňadry zmeškal, ať do ní určitě zavítá. Jen musí správně tipnout, kam zajít, seznam všech je stále dostupný na našem webu Vedet-vic.cz,“ vyzývají organizátorky k návštěvě webu.

Webové stránky jsou také jedním z výstupů projektu, v dohledné době by se na nich měly objevit všechny informace, které se podařilo získat během přednášek a diskusí s odborníky, měly by tam být k dispozici všem, kteří chtějí Vědět víc…

Více informací
Mgr. Kateřina Semrádová
spoluorganizátorka projektu
tel. 603 887 301
konference.karcinom@gmail.com
www.vedet-vic.cz

Klíčová slova
Zhoubné nádory prsu