XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou

XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou

XXVII. Jihočeské onkologické dny, která se měly konat 22. - 24. října 2020 v Jízdárně v Českém Krumlově na téma Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat byly přesunuty na 21. - 23. října v roce 2021.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení příznivci Jihočeských onkologických dnů,

mnozí z Vás očekáváte jasné stanovisko nás pořadatelů ohledně konání letošního ročníku JOD 2020 v Českém Krumlově. Kongres je jako vždy včas po všech stránkách připraven, program opět velmi pestrý a přehledný, celý rok jsme toto naše již dávno odrostlé „dítě“ pečlivě připravovali.

Co můžeme ovlivnit, se vždy snažíme ovlivnit ku prospěchu věci a k plné spokojenosti Vás všech, kteří s námi JOD po léta sdílíte aktivně či pasivně.

Letos ale máme většího soupeře, se kterým se nelze dohodnout.

Dopis v pdf

Ve světle vzestupu epidemie SARS-CoV2 v ČR nelze riskovat, že doposud pravidelným setkáním v Českém Krumlově oslabíme své společné síly, které teď všechny dáváme a budeme vydávat ve prospěch sebe a svých pacientů.

Je mi velmi líto, že Vám musím oznámit, že XXVII. JOD se v roce 2020 konat nebudou.

Ale už dnes vidíme světlo na konci covidího tunelu, společnou vůli vše dostat do normálních kolejí.

Proto se těšíme na shledanou v Českém Krumlově a zveme Vás všechny na o rok odložený XXVII. ročník JOD, který se bude konat ve dnech 21. - 23. října v roce 2021 s již připraveným programem.

Na shledanou v lepších časech!

Za organizační výbor XVII. JOD
prim. MUDr. Václav Janovský
Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Klíčová slova
COVID-19