Nabídka stipendijních pobytů pro onkology

Nabídka stipendijních pobytů pro onkology

Na stránkách Trialect je možno aplikovat na krátkodobé studijní pobyty UICC (4-8 týdnů).  Tento rok bude přijato kolem 80 lidí, kteří obdrží 3,400 USD na úhradu cestovních nákladů a pobytu. UICC (Union for International Cancer Control) podporuje zdravotnické odborníky a onkology se zaměřením na kontrolu rakoviny, prevenci, včasné odhalení, epidemiologii, implementaci a translační výzkum, onkologickou léčbu, multidisciplinární přístup v péči o pacienty, rehabilitaci, péči o přeživší a paliativní péči.

Podrobnosti najdete zde