Anonce jarních seminářů KVMO: "Sdělování závažných zpráv v onkologii"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, jehož cílem je shrnout současnou evidenci, týkající se sdělování závažných zpráv o diagnóze a prognóze v onkologii a představit doporučené postupy pro komunikaci v této oblasti. Seminář je připravován v sedmi městech (Olomouc, Brno, Liberec, Hradec Králové, Praha, Plzeň a České Budějovice, Brno) v rámci jarního cyklu seminářů KVMO. Registrujte se.

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející:

  • MUDr. Adam Houska, Centrum paliativní péče z.ú.
  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Centrum paliativní péče z.ú.

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
  • Pro lékaře - onkology a studenty LF - registrace zdarma 
  • Pro ostatní účastníky 450,- Kč vč. DPH

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16 – 3 kreditní body.

Časový program seminářů: 17:00 – 19:30 hodin

Program:

16.00 – 17.00 Registrace účastníků
17.00 – 17.10 Zahájení semináře
17.10 – 18.00 Sdělování závažných zpráv
18.00 – 18.45 Příklady dobré praxe
18.45 – 19.15 Diskuse
19.15 – 19.30 Závěr semináře

Anotace tématu: Sdělování závažných zpráv v onkologii

Cílem semináře je shrnout současnou evidenci, týkající se sdělování závažných zpráv o diagnóze a prognóze v onkologii a představit doporučené
postupy pro komunikaci v této oblasti. Pozornost bude věnována preferencím pacientů a jejich rodin, vlivu informovanosti o prognóze na vztah mezi lékařem a pacientem, kvalitu života, depresivitu a další klíčové proměnné. Hlavní část programu pak bude zaměřena na rozbor a nácvik specifických komunikačních technik pro sdělování závažných zpráv s využitím modelových situací.

Jarní regionální semináře v roce 2022 podporují