Anonce podzimních seminářů KVMO: "Infekce a očkování u onkologických pacientů"

Anonce podzimních seminářů KVMO: "Infekce a očkování u onkologických pacientů"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní semináře. Místa a termíny konání seminářů sledujte na
www.teoconsulting.cz.

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející:

  • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí, FN Bulovka
  • MUDr. Marek Štefan, MBA, Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce

Pozvánky a oznámení

Registrace 

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16.

Časový program seminářů: 17:00 – 20:00 hodin

Podzimní regionální semináře v roce 2022 podporují