Podzimní semináře KVMO: "Infekční komplikace u onkologických pacientů" (aktualizováno)

Podzimní semináře KVMO: "Infekční komplikace u onkologických pacientů" (aktualizováno)

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář Infekční komplikace u onkologických pacientů, jehož cílem je seznámit lékaře s nejčastějšími infekčními komplikacemi u onkologických pacientů, jejich správnou terapií a možnostmi prevence. Seminář je připravován v Praze, Brně a Olomouci.

Součástí kurzu bude problematika patofyziologie vybraných infekčních komplikací s ohledem na nádorové onemocnění a jeho terapii, febrilní neutropenie, katétrových infekcí a oportunních infekcí u onkologicky nemocných. Absolvent semináře se dále dozví, jaké jsou možnosti prevence a jak
správně očkovat pacienty s onkologickým onemocněním.

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející:

  • MUDr. Martin Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí FN Bulovka
  • MUDr. Marek Štefan, MBA, Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice nemocnice Na Homolce

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
  • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce
  • Pro lékaře - onkology a studenty LF - registrace zdarma 
  • Pro ostatní účastníky 400,- Kč vč. DPH

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16.

Časový program seminářů: 16:00 – 19:30 hodin

Program:

16.00 – 17.00 Registrace účastníků
17.00 – 17.10 Zahájení semináře, úvod do problematiky
17.10 – 19.00 Nejčastější infekční komplikace u onkologických pacientů
19.00 – 19.15 Diskuse
19.15 – 19.30 Zhodnocení a závěr semináře

Anotace tématu: 

Cílem semináře je seznámit lékaře s nejčastějšími infekčními komplikacemi u onkologických pacientů, jejich správnou terapií a možnostmi prevence.
Součástí kurzu bude problematika patofyziologie vybraných infekčních komplikací s ohledem na nádorové onemocnění a jeho terapii, febrilní
neutropenie, katétrových infekcí a oportunních infekcí u onkologicky nemocných. Absolvent semináře se dále dozví, jaké jsou možnosti prevence a jak
správně očkovat pacienty s onkologickým onemocněním.

Podzimní regionální semináře v roce 2022 podporují