„Integrace paliativní péče v onkologii aneb Kdo, kdy, kde a jak“ - seminář KVMO

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na webový seminář, jehož cílem je představit aktuální evidenci o efektivních modelech integrace paliativní péče v onkologii a doporučených postupech ASCO a ESMO pro tuto oblast péče.  Video bude dostupné 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021.

Přednášející:

  • MUDr. Adam Houska
  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Program semináře:

  • Aktuální evidence efektivních modelů integrace paliativní péče (45 min.)
  • Doporučené postupy ASCOa ESMO (45 min.)
  • Specifické aspekty paliativní péče v onkologii (45 min.)

Pozvánky a oznámení

Odborný garant semináře:

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP
Přednostka kliniky, Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Registrace

Seminář budete moci sledovat na webu Teoconsulting od  1. 4. do 31. 12. 2021

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Seminář v rámci projektu KVMO podporují: