Semináře KVMO: "Komunikace o ukončování léčby"

Semináře KVMO: "Komunikace o ukončování léčby"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem Komunikace o ukončování léčby, jehož cílem je seznámit lékaře s doporučenými postupy pro efektivní a citlivou komunikaci o ukončení léčby. Seminář je připravován v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Brně, Liberci a v Praze.  

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP 

Přednášející:

  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Centrum paliativní péče z. ú.
  • MUDr. Adam Houska, Centrum paliativní péče z. ú.

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
  • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce
  • Pro lékaře - onkology a studenty LF - registrace zdarma 
  • Pro ostatní účastníky 450,- Kč vč. DPH

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16.

Časový program seminářů: 16:00 – 19:30 hodin

Program:

16.00 – 17.00 Registrace účastníků
17.00 – 17.10 Zahájení semináře, 
17.10 – 18.00 “Komunikace o ukončování léčby”
18.00 – 18.45 Příklady dobré praxe
18.45 – 19.15 Diskuse
19.15 – 19.30 Zhodnocení a závěr semináře

Anotace tématu: 
Cílem těchto seminářů je představit doporučené postupy pro efektivní a citlivou komunikaci o ukončení léčby, formulované na základě aktuální vědecké evidence. Seminář bude obsahovat stručný přehled relevantní literatury a interaktivní rozbor modelové situace s diskuzí.