Purkyňův nadační fond vyhlašuje Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2017

Purkyňův nadační fond vyhlašuje Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2017

Purkyňův nadační fond vyhlašuje třetím rokem cenu za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2017. Soutěž je určena mladým autorům do 35 let. Návrhy zasílejte prostřednictvím on-line formuláře na stránkách Purkyňova nadačního fondu, nejpozději do 31. května 2018.

Podmínky soutěže

  • autor/autorka je členem ČLS JEP
  • autor/autorka je narozen/a v roce 1982 nebo později
  • nadační příspěvek může žádat pouze první nebo korespondenční autor/autorka

Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou. Pro ocenění za rok 2017 je k dispozici částka 50 000 Kč, která bude rozdělena mezi 3 až 5 autorů, přičemž minimální částka jednoho nadačního příspěvku bude činit 10 000 Kč. Výše finančního ocenění zohlední kvalitu a impact factor jednotlivých článků v kontextu celkové úrovně přihlášených prací. O počtu cen, pořadí a výši přidělené částky rozhoduje hodnotící komise.

Hodnotící komise

  • prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
  • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
  • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
  • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

Návrhy zasílejte prostřednictvím on-line formuláře na stránkách Purkyňova nadačního fondu, nejpozději do 31. května 2018.

Do soutěže je možné přihlásit více prací od stejného autora, v takovém případě je nutné formulář vyplnit opakovaně.

Výsledky budou zveřejněny do 15. září 2018 na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu. Slavnostní předání ocenění proběhne v Senátu PČR na podzim 2018.

Více informací a podání návrhů na stránkách Purkyňova nadačního fondu.