Onkologie z pohledu Svazu pojišťoven

Přednáška MUDr. Renaty Knorové ze Svazu zdravotních pojišťoven ČR na Fóru onkologů 5. 6. 2020.

Poslechněte si i další přednášky a vystoupení v rámci Fóra onkologů, které se konalo dne 5. 6. 2020 v Praze.