Rozdělení prostředků z výtěžku Běhu Terryho Foxe

Rozdělení prostředků z výtěžku Běhu Terryho Foxe v letech 2005-2007.

2007

Komise stanovila pořadí přihlášených a rozhodla o tomto pořadí:

  1. Ing.Dana Dvořáková, CSc., Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN Brno: Molekulární charakterizace inhibitor-rezistentních genotypů asociovaných s nedostatečnou klinickou odpovědí u pacientů s CML metodou High Resolution Melt Analysis ( HRM)
  2. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., Laboratoř experimentální onkologie, Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a LF UK: Žádost o dotaci na přístrojové vybavení - spektrofotometr
  3. Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Oddělení genetiky a molekulární biologie. Ústav experimentální biologie. Přírodovědecká fakulta MU, Brno: Žádost o dotaci na přístrojové vybavení - digitální zobrazovací systém pro snímání chemiluminiscence, fluorescence a absorbance
  4. Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Masarykův onkologický ústav, Brno: Žádost o dotaci na přístrojové vybavení - inverzní mikroskop s vybavením pro fázový kontrast a multikanálovou fluorescenci, 3 základní bloky filtrů
  5. Doc. Ing. René Kizek, Ph.D., Ústav chemie a biochemie. Agronomická fakulta, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, Brno: Metalothionein jako potenciální nádorový marker

2006

Výtěžek z Běhu Terryho Foxe za rok 2006 činil 1 330 000 Kč. O grant požádaly dvě výzkumné skupiny, a to:

  • Mendlova zemědělská a lesnická Univerzita v Brně, Zemědělská 1 (doc.ing.René Kizek, Ph.D.) na „Studium hladiny thiolových sloučenin ve vztahu k oxidačnímu stresu a nádorovým onemocněním
  • skupina z Centra buněčné imunoterapie, ILBIT LF MU, Kamenice 3 v Brně (doc. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.) na „Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem“.

Bylo rozhodnuto o rozdělení výtěžku pro oba projekty rovným dílem tj. 665 tis. Kč.

2005