Pozvánka na konference zaměřené na téma legislativních změn v oblasti hrazení nákladné léčebné péče a zdravotnických prostředků

Academy of Health Care Management letos uspořádá dvě pracovní konference a jednu výroční konferenci na téma legislativních změn v oblasti hrazení nákladné léčebné péče a zdravotnických prostředků.

Po ohlasu na loňskou konferenci AHCM na téma Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění, se organizátoři rozhodli na uspořádání  tři setkání: 

Všechny konference jsou zařazeny v kongresovém kalendáři, na první dvě akce je možno se již nyní předběžně registrovat. 

Pozvánka organizátorů:

Pracovní konference AHCM navazuje na loňskou konferenci Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění. Tato konference vzbudila značný ohlas a všemi zúčastněnými stranami bylo jasně konstatováno, že současný stav financování nákladné léčebné péče je neudržitelný. Po rozboru současné situace a připomínek účastníků došel přípravný výbor k názoru, že by bylo vhodné uspořádat v tomto roce tři setkání: Dvě pracovní konference, přičemž na první z nich bude zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad jak léků, tak zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Druhá pracovní konference se zaměří na návrhy legislativních změn při respektování názorů výrobců, plátců poskytovatelů, specialistů i pacientů. Po prázdninách proběhne výroční konference, která zhodnotí dosažený pokrok, definuje nezdary a stanoví cíle pro další období. Cílem je vyvinout kontinuální tlak na všechny složky zdravotnického systému, aby byla zachována vysoká úroveň české medicíny nejen z hlediska kvality, ale i dostupnosti inovativní léčby. Jde nám o spravedlivý přístup k různým skupinám nemocných, stejně jako k různým regionům České republiky. Kladením důrazu na zavedení pravidel chceme zvýšit úroveň a transparentnost české medicíny, která je neřešením výše uvedených problémů ohrožena.

Za přípravný výbor se s Vámi těší na setkání

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.
předsedkyně akademické rady Academy of Health Care Management

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
předseda správní rady Academy of Health Care Management