500 BIOPSIÍ SENTINELOVÉ UZLINY U KARCINOMU PRSU NA CHIRURGICKÉ KLINICE V PARDUBICÍCH

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 050

Autoři: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.

Východiska:

První sentinelová uzlina u karcinomu prsu byla na chirurgické klinice v Pardubicích provedena v září 2001. Nástup sentinelové biopsie byl umožněn mimo jiné i díky zavedenému screeningu karcinomu prsu, díky němuž se detekují časné formy nádorového onemocnění.

Materiál a metody:

De­tekce sentinelové uzliny se provádí na chirurgické klinice v Pardubicích kombinovanou metodou za použití barevného mapování a radionavigační techniky. Používán je dvoudenní protokol aplikace technecia 99 s ohledem na fakt, že v Pardubické krajské nemocnici není přítomno oddělení nukleární medicíny. Uz­liny jsou zpracovávány dle doporučení Společnosti českých patologů.

Výsledky:

Za 11 let bylo provedeno cca 500 biopsií sentinelových uzlin. Autoři uvádějí poměr prs zachovávajících výkonů a totálních mastektomií doprovázejících sentinelovou biopsii. Dále autoři hodnotí počty disekcí axily při pozitivitě sentine­lové uzliny a recidivy po sentinelové biopsii. Uvádějí současná indikační kritéria k disekci axily při postižení sentinelových uzlin.

Závěr:

Metoda sentinelové biopsie u karcinomu prsu se stala v posledních 11 letech standardní metodou v léčbě nádoru prsu. Díky ní jsou eliminovány komplikace spojené s disekcí axily.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013