7 let vyšetřování mutací onkogenu K-ras v tkáních tumorů: naše výsledky a častá úskalí.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XX. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 182

Autoři: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Barbora Belšánová; Ing. Lucie Fantová; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Kirsten rat sarcoma (KRAS) je jedním z nejznámějších protonkogenů. Aktivující mutace v exonu 1, postihující především kodony 12 a 13, jsou přítomny u většiny solidních tumorů kolorekta, slinivky a plic. Tyto mutace byly již v 90tých letech využívány pro časný záchyt maligní transformace adenomových polypů tlustého střeva. V souladu s tzv. Vogelsteinovým modelem byly benigní polypy nesoucí mutaci KRAS považovány za první stadium nádorové proliferace. Přítomnost mutací v kodonu 13 v kolorektálních nádorech byla také vyšetřována jako možný prognostický faktor horšího přežívání.

Nedávné výzkumy odhalily zásadní roli mutací KRAS v resistenci na biologickou léčbu protilátkami blokujícími signální dráhy Epidermálního Růstového Faktoru (EGF). Vyšetření KRAS negativity (prokázaní exklusivní přítomnosti divoké alely) se tak stává základní podmínkou pro nasazení schémat obsahujících cetuximab nebo panitumumab.

Na našem pracovišti provádíme mutační analýzu genu KRAS již od roku 2002. Původní testování čerstvě odebíraných tkání jsme postupně doplnili o zpracování fixovaných parafínových bločků a cytologických nátěrů. V současné době vyvíjíme metodiku pro detekci v cirkulujících nádorových buňkách a volné cirkulující nádorové DNA. Celkem jsme provedli přes 600 vyšetření u tkání kolorekta, slinivky a plic. V příspěvku budou diskutovány dosavadní výsledky a názorně představeny metodické aspekty a požadavky pro kvalitní provádění KRAS vyšetření.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009