ABIRATERON ACETÁT V SEKVENČNÍ LÉČBĚ KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/74

Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Představujeme kazuistiku pacienta, u kterého sekvenční léčba mCRPC (metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty) výrazně zlepšila kvalitu života. Radikální prostatektomie byla provedena 5/2007, histologicky prokázán adenokarcinom prostaty, Gleason 3 + 3, pT3a pN0 M0, klinické stadium III. Vzhledem k pozitivním resekčním okrajům indikována pooperační radioterapie na oblast lůžka prostaty. Pro vzestup PSA provedena chirurgická kastrace 9/2010, z anitiandrogenů byl podáván bicalutamid, flutamid. mCRPC byl definován 4/2011 na podkladě elevace PSA a CT vyšetření, které zobrazuje infiltráty v mezenteriu a na peritoneu. Vzhledem k povaze atypického nálezu v dutině břišní provedena excize z peritonea, kde byly nalezeny infiltrace strukturami prostatického adenokarcinomu. Onemocnění bylo v době stanovení CRPC asymptomatické. Vzhledem k zachycené generalizaci v dutině břišní a riziku manifestace symptomatologie byla zahájena I. řada paliativní CHT s docetaxelem od 4/2011, inic. PSA 82,6 μg/l. Do 1/2012 bylo celkem podáno 13 cyklů docetaxelu. V průběhu léčby zaznamenán kontinuální pokles PSA, při PSA 0,151 μg/l bylo podávání docetaxelu 1/2012 ukončeno. Bylo dosaženo i parciální remise na CT. Následovalo období sledování. Po ukončení léčby s docetaxelem byla zaznamenána postupná elevace PSA, onemocnění nadále asymp­tomatické. CT z 5/2012 popisuje progresi. Pacientovi nabídnuta od 7/2012 léčba abirateronem při inic. hodnotě PSA 7,26 μg/l. Tolerance léčby abirateronem byla velmi dobrá. Po nasazení abirateronu nastal výrazný pokles PSA s opětným nastolením minimálních hodnot, 11/2012 byl nadir PSA 0,192 μg/l. Cílem léčby s abirateronem bylo udržet celkově velmi dobrý stav co nejdéle. Léčba tedy probíhala do klinické progrese. Klinická progrese vedoucí k ukončení léčby s abirateroem byla stanovena 5/2014 při vzniku symptomatologie odpovídající generalizaci onemocnění v dutině břišní: pocit plnosti v břiše, obstipace, nutnost používat projímadla, na CT popsán ascites v celé dutině břišní a v pánvi, progrese metastáz omenta a peritonea difuzně. Pacientovi při PS 2 s dobrými biochemickými a hematologickými parametry byl nabídnut retreatment docetaxelem od 6/2014, při inic. PSA 82,7 μg/l. Následná léčba se projevila rychlým úbytkem až vymizením abdominální symptomatologie i opětným poklesem PSA, nadir PSA 9/2014: 12,0 μg/l. K 5/2015 pacient absolvoval 15 sérií rechal- lenge docetaxelu, kdy se znovu objevuje klinická progrese onemocnění - tenzní ascites, obleněná peristaltika, pokles PS. Onkologická léčba byla ukončena, pacient přechází do paliativní ambulance.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016