ACUTE MYELOID LEUKEMIAS WITH RECURRENT GENETIC ABNORMALITIES: FREQUENT ASSESSMENT OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE AND TREATMENT OF MOLECULAR RELAPSE

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 12. Acute myeloid disorders

Číslo abstraktu: 0874

Autoři: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Ivo Palásek; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2005