Adekvátní pregraduální edukace a orientace v onkologii – imperativ moderní medicíny.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: II. Vzdělávání v onkologii

Číslo abstraktu: 011

Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.

Závažnost onkologické problematiky v ČR stoupá se stále rostoucí incidencí zhoubných nádorů (ZN) a vysokými počty úmrtnosti. Dosud neuspokojivé výsledky léčby jsou podmíněny několika faktory...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007