Adenokarcinom cervixu - specifické rysy diagnostiky a léčby

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 029

Autoři: MUDr. Petra Nováková; doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.; MUDr. Karel Tikovský; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Ačkoliv incidence karcinomu děložního hrdla za posledních 40 let celosvětově klesá, relativní proporce a absolutní incidence cervikálního adenokarcinomu se ve srovnání se skvamocelulárním karcinomem naopak zvyšuje. V 50. a 60. letech 20. století tvořily adenokarcinomy pouhých 5% celkového počtu karcinomů hrdla děložního, v 90. letech tato skupina tvořila až 25%. Zvyšuje se také jejich výskyt u žen mladších 35 let. Mezi důvody vzrůstající incidence mohou patřit obtížná diagnostika premaligních lézí, absence typického kolposkopického nálezu, složitější cytologická diagnostika, častá endocervikální lokalizace a multifokalita lézí. Mnoha autory bylo popsáno odlišné chování adenokarcinomů ve srovnání s karcinomy skvamocelulárními. Stále zůstává kontroverzí, zda mají pacientky s adenokarcinomem horší prognózu, zda jsou adenokarcinomy detekovány později či metastazují dříve, zda mají horší odpověď na radioterapii a chemoterapii než karcinomy skvamocelulární.

Budeme diskutovat následující témata:

  1. Adekvátní postup u adenokarcinomu hrdla in situ
  2. Adekvátní postup u mikroinvazivního adenokarcinomu hrdla
  3. Konzervativní operace – indikační spektrum u adenokarcinomu hrdla
  4. Bulky adenokarcinom hrdla – neoadjuvantní chemoterapie, složení
  5. Stádium IB1 a vyšší – adekvátní postup, adjuvantní léčba
  6. Non-skvamózní histopatologické typy karcinomu hrdla, adenoskvamózní karcinom versus adenokarcinom

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008