Adenom rekta – neobvyklá komplikace po radikálním chirurgickém odstranění

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom - Pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 096

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; Z. Vobořil; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Vacek

Autoři prezentují neobvyklý průběh a dlouhodobou morbiditu u pacienta po odstranění původně benigního adenomu rekta transkokcygeálním přístupem. Pacient je 17. rokem sledován – průběžně jsou léčeny lokální recidivy v jizvě po operačním přístupu.

54-letý pacinet byl ve svých 38 letech v roce 1989 operován transkokcygeálním přístupem pro benigní adenom rekta – provedena excise stěny rekta a sutura.
 • Za 6 let (4/96) byla provedena „exstirpace tumoru sakra“ – pro nález sliznice střevní považován za maligní, proto pacient pooperačně ozářen.

 • Po 10 letech (10/99) – operován pro recidivu benigního adenomu v jizvě v oblasti sakra.

 • 1/03 – recidiva adenomu rekta – provedena nízká přední resekce rekta s anastomosou end–to–end staplerem.

 • 9/03 – exstirpce kulovitého cystického útvaru s mucinosním obsahem v těsné blízkosti pahýlu kostrče – histologie opět shodná s předchozími.

 • 2/04 – radikální odstranění celé oblasti jizevnatých změn v oblasti sakra včetně resekce pahýlu kostrče viz. peroperační foto.

 • Při kontrole 11/04 – další prokázané cystické útvary v oblasti odstraněné kostrče a šíření do oblasti gluteálních svalů vlevo ve tvaru hroznu. T.č. pacienta sledujeme a uvažujeme i event. radiofrenkvenční ablaci cyst.

 • Bioptický materiál byl podrobně zpracován, vyšetřeny zpětně všechny odebrané histologie.

 • Zastižena převážně vazivová tkáň, ve které jsou patrny cysty vyplněné hlenem a hlenová jezírka. Cysty jsou vystlané cylindrickým epitelem podobajícím se tubovilosnímu adenomu tlustého střeva s dysplastickými změnami low – grade stupně.

 • Případ uzavřen jako implantační cysty vzniklé na podkladě zanesení epitelu adenomu sliznice tlustého střeva v oblasti sakra a kostrče. Přesvědčivé známky malignity nezastiženy (proliferační aktivita odpovídá proliferaci v adenomu, potvrzeno imunohistochemicky proliferačním antigenem Ki67, není výraznější exprese p53).

 • Zajímavá je reakce CEA v séru pacienta na růst a aktivitu cyst – viz. graf.

 • Imunohistochemické vyšetření CEA v preparátu z biopsie bylo pozitivní.

Stálou dispenzarizací jsme včas zachytili recidivu adenomu rekta po 14 letech – velikosti 1 cm s dysplastickými změnami high–grade stupně bez známek invazivního růstu do stěny přes lamina muscularis mucosae.

Uvedený případ dokumentují CT, endosono vyšetřením, peroperační fotografie, vyšetření preparátu makroskopicky i mikroskopicky, dlouholeté sledování CEA v séru.
Dle MR 11/04 – znovu cystická ložiska v místě po resekované kostrče, oblast rekta bez známek recidivy.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005