Adjuvantní léčba u karcinomu hrdla děložního

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Prognostické faktory, diagnostika. Hrdlo děložní

Číslo abstraktu: 032

Autoři: MUDr. Hana Stankušová, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010