Adjuvantní RT karcinomu prsu: současnost či blízká budoucnost

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Radioterapie

Téma: Pooperační radioterapie pacientek s karcinomem prsu

Číslo abstraktu: 002

Autoři: MUDr. Martin Bulík

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008