2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Adjuvantní chemoterapie pacientek s karcinomem prsu

Číslo abstraktu: 020
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Diagnostika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 007
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Onkologická diagnostika

Genetika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Hormonální adjuvantní terapie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Chirurgická léčba karcinomu prsu

Léčba lokálně pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 019
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Léčba metastatického karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Obecné základy léčby karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 006
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 017
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Autoři: Martin Ševec
Číslo abstraktu: 021
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Pooperační radioterapie pacientek s karcinomem prsu

Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Radioterapie

Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Zvláštní klinické situace