ADVANCE CARE PLANNING - PRÁCE S PACIENTEM NA PLÁNU PALIATIVNÍ PÉČE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba

Číslo abstraktu: IX/97

Autoři: Ing. Miloslav Loučka, CSc.

V pokročilé fázi onkologického onemocnění, zejména když nemoc dostatečně nereaguje na kurativní terapii, narůstá na významu plánování dalších kroků zdravotní péče. Před pacienta a jeho rodinu jsou předkládány možnosti buď se dále snažit odstranit příčinu onemocnění, nebo postupně převést pozornost na léčbu symptomů a kvalitu života. Toto rozhodování s sebou nese řadu obtížných momentů pro lékaře, pacienta i jeho příbuzné. Jedním z nástrojů pro facilitaci komunikace hodnot a preferencí pacienta, který se nově objevuje i v českém zdravotnictví, je institut dříve vyslovených přání. Tento dokument, který je upraven zákonem o zdravotních službách a také občanským zákoníkem, slouží primárně pro účely rozhodování v situaci, kdy se pacient z nějakého důvodu nemůže vyjádřit k zákroku, který je u něj zvažován. V ČR máme zatím minimum reálných klinických zkušeností s dříve vyslovenými přáními. V USA tento nástroj používají již několik desítek let a disponují také poměrně detailní evidencí o jeho efektivitě a limitech. Na základě zkušeností s používáním dříve vyslovených přání byl v USA vytvořen koncept komplexního plánování péče (advance care planning), který reaguje na nedostatky formuláře dříve vyslovených přání. Cílem příspěvku je představit principy komplexního plánování péče s pacientem a jeho rodinou, shrnout dostupnou evidenci o efektivitě dříve vyslovených přání a poskytnout vodítka pro zvládání komplikovaných situací při plánování péče v závěru života.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016