AFATINIB V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC – PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: 119

Autoři: MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Východiska:

Afatinib (Giotrif®) je první ireverzibilní blokátor EGFR a dalších receptorů rodiny ErbB (HER1-4), který byl schválen pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic na základě výsledků dvou velkých randomizovaných klinických studií fáze III. Přináší prodloužení doby do progrese u pacientů s pokročilým NSCLC s mutací EGFR na téměř dvojnásobnou dobu v porovnání se standardní chemoterapií.

Popis případu:

Kazuistika popisuje dosavadní zkušenosti s léčbou afatinibem a zaměřuje se i na kontrolu nejčastějších nežádoucích účinků.

Závěr:

Dosavadní léčba afatinibem vedla u všech léčených pacientů k ústupu onemocnění, zmírnění příznaků choroby a zlepšení kvality života. Nejčastějšími nežádoucí účinky byly průjem, kožní exantém a mukozitida. Tyto projevy byly předvídatelné a zvládnutelné.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014