AKTUÁLNÍ CHIRURGICKÉ A ONKOLOGICKÉ KONTROVERZE CRC

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Nová strategie léčby kolorektálního karcinomu

Číslo abstraktu: 10

Autoři: MUDr. Petr Dytrych; prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Léčebná doporučení týkající se kolorektálního karcinomu (CRC) se neustále vyvíjejí. Vycházejí z premis, které nejsou neměnné. Pokroky v chemoterapii, biologické léčbě a prediktivní ukazatele ovlivňující indikační kritéria vedou k zefektivnění léčby a posouvají celkové bezpříznakové přežívání (disease free survival) a celkové přežívání (overall survival) nemocných v některých podskupinách pacientů s CRC. K vývoji dochází i v nejdůležitější součásti multimodální terapie − v chirurgii. Dosahované výsledky CME (complete mesocolic excision) a TME (total mesorectal excision), zavedení předoperačního hodnocení vzdálenosti tumoru a potenciálně pozitivních uzlin od CRM (circumferential resection margin) pomocí NMR vedou nutně k otázce potřebnosti adjuvantní chemoterapie a (neo)adjuvantní radioterapie v určitých jasně definovaných stadiích CRC. Neustále je evaluován onkologický význam určitých chirurgických postupů jako např. mapování sentinelových uzlin a lymfatických cest mimo oblast mezokola a mezorekta, dále extenzivní chirurgický přístup k tumorům v oblasti distální třetiny rekta. Přednáška si klade za cíl se k těmto „sporným“ bodům vyjádřit na podkladě důkazů EBM.

e-mail: Vladimir.Dytrych@vfn.cz

Datum přednesení příspěvku: 23. 1. 2014