Aktuální stav provozu PACS v JmK

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: PACS

Číslo abstraktu: 222

Autoři: MUDr. Pavel Andres, MBA

Anotace:
Příspěvek stručně shrnuje situaci s implementací PACS v lůžkových zdravotnických zařízeních JMK v 1. Q 2005. Podrobněji rozebírá situaci v obou FN v Brně a detailně popisuje stav v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde je plně bezfilmový provoz. Současně je popsán plán na rozvoj do dalších let.
Podrobně jsou rozebrány přínosy PACS pro zdravotní systém z pohledu léčebně-preventivní péče, ekonomiky a bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení.
Názorně je představen projekt učebny pro výuku PACS na MU a další projekty navazující na implementaci PACS do zdravotnických zařízení.
Formou vložených obrázků ve formátu jpg je představen server ÚVT MU, prohlížecí stanice na MOÚ, bezdotyková stanice na operačním sále MOÚ.

Hlavní přínosy PACS pro zdravotní systém

I. Přínos voblasti LPP
• okamžitá a časově neomezená dostupnost obrazové dokumentace i nepořízené ve vlastním ZZ
• dostupnost obrazové dokumentace na nejvýhodnějším místě pro pacienta a lékaře – na operačním sále (bezdotyková stanice určená do sterilního prostředí), ambulanci, lůžkovém oddělení, konziliu…
• možnost konzultace s kýmkoli, ať je kdekoli (komunikační server PACS) – konzultace, vzdálená diagnostika, přenos mezi ZZ – účinný nástroj pro odbornou spolupráci ZZ (dálková spolupráce – telemedicína)
• výrazně kvalitnější diagnostika v důsledku rozsáhlých možností práce s obrazovou dokumentací (procesingové a postprocesingové funkce práce s obrazem – zoom, jas, filtry, měření vzdáleností, objemů, úhlů, fúze PET/CT, PET/MR,…) – zvýšení kvality diagnostickoléčeb. procesu – zdravotnické péče
• zkrácení diagnostického procesu, zkrácení délky hospitalizace,…
• změna organizace provozu radiodiagnostického pracoviště, vyšší efektivita provozu (žádanka v NISu – DICOM Worklist – modalita),…
• vyšší komplexnost zdravotnické dokumentace – propojení NIS/RIS a PACS
• předávání dokumentace na CD s prohlížečem (např. TomoCon Lite) do ZZ bez možnosti příjmu a komunikace elektronickou cestou
• možnost napojení a propojení s terapeutickými plánovacími stanicemi (plánování radioterapie)

II. Přínos voblasti Ekonomiky a Bezpečnosti
• zkrácení diagnostického procesu, zkrácení délky hospitalizace,…
• významná úspora provozních nákladů na filmy a chemikálie a snížení nákladů v dalším horizontu (filmless technologie) – (FILM / CD = 150 / 10-0 Kč)
• možná úspora za nákladné diagnostické technologie a nedostupné odborníky
• nemožnost ztráty obrazové dokumentace
• významně vyšší stupeň ochrany obrazové dokumentace
• jiná a kvalitnější pre a post graduální výuka LF (výukový server PACS)
• globální úspory ve zdravotním pojištění

Relativní nevýhody PACS – digitálního provozu
• poměrně vysoké pořizovací náklady (včetně infrastruktury)
• nutnost zabezpečení dat v elektronické podobě
• relativně složitější obsluha a údržba systému, nutná funkce správce PACS

Nevýhody klasického provozu
• vysoké provozní náklady, stoupající trend se stoupajícím počtem vyšetření
• nutnost temné komory, vyvolávacího systému, odpadového hospodářství
• náročná archivace, nepraktická a neoperativní mezioborová spolupráce
• po 5 letech – SKARTACE !!!
• nemožnost přenosu obrazu, nemožnost dostupnosti dle potřeby
• nemožnost procesingových a postprocesingových funkcí při práci

Stav provozu PACS v JMK v 1. Q 2005

Centrální servery PACS na ÚVT MU
projekt MeDIMed, projekt MZ, konzultace ing. Otto Dostal, CSc. a RNDr. Michal Javorník)
• provozní server PACS s kapacitou 5 TB, dlouhodobý DVD archiv – Plasmon, záložní provozní server PACS s kapacitou 5,5 TB
• HARDWARE SERVER – HP LH3000 PIII, 2x Pentium III 1GHz 256KB CacheCPU, 4x 1GB 133Hz SDRAM DIMM, 5x 36,4GB Ultra-3 Hot Swap LP HDD, HP Rack Storage/12FC + 8x 73,4GB Ultra.3 Wide Hot Swap LP SCSI-3 HDD
• SOFTWARE SERVER – Linux RedHat 7.1, Informix DS 7.31, JDK 1.2, Archiv RASNA
• JUKEBOX + RAID – D480-40DR jukebox DVD-RAM s flipperem, kapacita: 440 x 9GB = cca 4TB
• komunikační server PACS s kapacitou 0,5 TB
• výukový server PACS s kapacitou 0,5 TB

Učebna LF MU(konzultace ing.Otto Dostal, CSc. a RNDr.Michal Javornk)
• 30 stanic s LCD + 30 licencí prohlížeče TomoCon firmy TatraMed SR

FN u sv. Anny v Brně (konzultace doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.)
• vlastní server PACS na odboru informatiky (diskové pole RAID 5, Diskobolos, zrcadlení disk.pole)
• optikou spojení na ÚVT MU – komunikační a výukový server
• přes komunikační server PACS ÚVT MU napojení na MOÚ Brno (MR)
• TomoCon PACS firmy TatraMed (ISO a CE certifikace), napojení na lokální NIS
• 18 modalit – MR, CT, angiolinka, polystar, RTG 2x, RTG C-rameno 6x, UZ 4x, RTG stěna, RTG přes CR
• sw WorkStation – další konzola na CT, plán.stanice na ORO, 2 stanice pro epiprogram na neurol.kl., stanice pro navigované operace na NCH kl., prac.st. na I.pat.anat.ústavu, likvorolog.lab., endoskop.prac., ORL, HomeLicence u přednosty RDG kliniky, I. chir.kl.-traumatologie
• po FN napojení PACSu na NIS-Amb (pacientsky modul NIS, 300 konc. stanic) – TomoCon Viewer klienti

CKTCH Brno (areál FN USA Brno) (konzultace ing.Otto Dostal, CSc. a RNDr.Michal Javorník)
• napojeno na komunikační server PACS – přenos angiografické dokumentace z dalších ZZ

FN Brno-3 areály (Bohunice, Černá pole, Obilní trh, konzultace Ing. Ivo Růžička)
• PACS Siemens
• projekt napojení na komunikační (KDR DN a PET MOÚ, spuštěno ve 12/2004) a výukový (spuštěno v 10/2004) server PACS ÚVT MU
• t.č. ostatní komunikace s FN Brno přes CD-RW
• dostupnost – stanice 3 typů (popisovací Magic View 1000, 2-4 monitory, cca 10x, popisovací nižší kvality MV 300, cca 25x, běžné NIS stanice Magic Web, cca 150x, v podstatě kdekoli)

areál BOHUNICE
• PACS Siemens, provozní PACS server – datové úložiště Shark – rok 2003, kapacita 5 TB pro PACS
• PACS spojen s RIS MagicSAS, napojuje se na NIS AMIS
• 8 modalit (gamakamera ONM, C-rameno GastroEnter., UZ 2x, UZ přes Xvision neurol., RTG stěna TRN, CT, MR)

areál ČERNÁ POLE (Dětská nemocnice)
• PACS Siemens, provozní PACS server – rok 2001-2003, dále záloha na server PACS – datové úložiště – do Bohunic
• PACS spojen s RIS MagicSAS, napojuje se na NIS AMIS
• 8 modalit (UZ 2x, angiolinka, MR, CT, C-rameno OS, 2x RTG přes Digiscan)

areál OBILNÍ TRH (Porodnice)
• PACS Siemens se buduje
• PACS se napojuje na NIS AMIS
• 2 modality (laparoskop, UZ)

Bakešova chirurgická nemocnice Brno
• optikou napojení na MOÚ (realizoval ÚVT MU)
• výstup – 1 klinické PC s prohlížečem RASNA (pronájem MOÚ)
• komunikace RTG dokumentace z MOÚ pro klientelu BCHN

Nemocnice Milosrdných bratří Brno (konzultace ing.Vantuch)
• NIS AMIS
• optika napojena – na akademickou síť MU
• CT DICOM, nachystáno napojení
• úvodní studie zahájena, realizace s vazbou na ÚVT MU

Vojenská nemocnice Brno (konzultace RNDr. Jitka Sedláčková)
• NIS SMS
• PACS – úvodní studie provedena, plánují připojit CT, UZ, RTG – v roce 2005

Úrazová nemocnice Brno (konzultace ing. Fišerová)
• NIS Progres LAN (SMS)
• PACS – projekt proveden, plánují připojení CT, RTG – v roce 2005
• optika napojena – akademická síť MU

Poliklinika Zahradníkova Brno
• optika napojena – akademická síť MU (detašovaná onkol.amb.MOÚ)

NsP Vyškov (konzultace ing.Jelínek)
• NIS Stapro
• PACS – lokálně připojeno CT DICOM, úvodní studie provedena

NsP Blansko (konzultace ing.Lysoněk)
• NIS PCS Care
• PACS – úvodní studie provedena, CT DICOM (existuje ISDN napojení na FNB, Bohunice, pro popis v nočních směnách, nepoužívá se)
• plánují vlastní PACS s datovým skladem na rok provozu a záložní na ÚVT MU, včetně napojení na komunikační server
PACS na ÚVT MU

NsP Ivančice (konzultace p.Hájek)
• NIS Clinicom
• PACS v úvahách

NsP Znojmo (konzultace ing.Koc)
• NIS Accord
• PACS – úvodní studie provedena, plánují připojení CT, UZ, videosekvence z očního odd., záložní úložiště na ÚVT MU (gamakamera bez DICOM t.č.) – předpoklad realizace v roce 2006

NsP Kyjov (konzultace Ing.Kalix, zastupující ředitel)
• NIS lokální Prosoft Kroměříž
• PACS – úvodní studie provedena, plánují připojení CT, skiagrafie, angiografie a mamografie, UZ, zapůjčen prohlížeč
• optika napojena přes Cesnet

NsP Hodonín (konzultace ing.Pavel Baláš, náměstek ředitele)
• NIS lokální Dialog MIS
• PACS – úvodní studie provedena, plánují připojení CT, UZ, předpoklad napojení onkologa Hodonína přes komunikační PACS na MOÚ Brno – 2. Q 2005

NsP Břeclav (konzultace p.Baťka)
• NIS AMIS
• PACS – úvodní studie provedena (pronájem MariaPACS od ORCZ, připojeno CT, angio a UZ)
• optika bude napojena ve 2. Q 2005, plánují napojení na ÚVT MU a propojení ModalityWorklist s NISem v roce 2005

Další spolupracující ZZ mimo JMK
• Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
• IKEM Praha
• NsP Jihlava

Masarykůvonkologický ústav v Brně
• NIS GreyFox, fa MEDICON Praha, v provozu 180 licenci komplexního klinického NIS
• bezfilmová nemocnice v roce 2004
• 26 modalit (CT 2x, DigMG, MG stereotaxe, MG/CR, UZ – urologie, gynek, kardio, RTG 3x, gastroenterologie 2x, bronchoskopie, urocystoskopie, mikroskop 2x patologie, skiaskopie/skiagrafie 2x a 2x/CR, AG linka, gamakamera 2x, PET, C-rameno OS)
• 27 modalitou v roce 2005 bude MR
• provozní server PACS na ÚVT MU (záložní provozní server PACS), napojení na komunikační a výukový server PACS
• optikou napojení na všechny servery PACS
• GB na páteřních rozvodech MOÚ, 100 MB k modalitám
• Wi-Fi pracoviště s notebookem pro UPS radiologů mimo MOÚ
• QCM pracoviště s notebookem pro správce PACS na MOÚ
• vizitovací pracoviště s DICOM THEATRE
• prohlížecí bezdotyková stanice nad operačním polem hlavního OS
• prohlížecí sw 66 lic.(33x sw RadWorks fa GE / ICZ, 33x sw TomoCon fa TatraMed)
• 6 z 26 modalit navíc využívá licenci (2 mikroskopy, 4 endoskopy), 60 licencí je pro uživatele
• celkem je prohlížecích míst 86 (60 samostatných licencí, 20 modalit, 6 modalit s licencí)
• Dicom Worklist – v realizaci
• digitální podpis na provozním serveru PACS – v realizaciRozvoj PACS vMOÚ vroce 2005 a dále…
• zpřístupnit PACS všude a všem uživatelům (rutinní užívání) (celkem 66 plnohodnotných stanic HW+SW – 33 RW a 33
TCW)
• zkvalitnit administraci a správu technického vybavení administrátora – správce PACS (ORF) – Quality Control Modul na notebooku
• bezdrátová Wi-Fi stanice – konzultace s lékařem radiodg.odd. v pohotovosti mimo pracoviště
• digitální vizitovací pracoviště – DICOM THEATRE, učebna radiodiagn.odd.
• vazba PACS – NIS (DICOM Modality Worklist) – Workflow Manager
• digitální podpis na provozním serveru PACS – PACS ROUTER
• spolupráce s dalšími ZZ – IKEM, FN Brno,… (komunikační server)
• spolupráce s LF MU – pre a post graduální výuka – výukový server PACS, PACS do výuky od škol.roku 2005/2006 (učebna CBA MU)
• spolupráce mimo MOÚ – webové stránky (www.PACSBRNO.cz, www.TELEMEDICINABRNO.cz, publikace, přednášky)
• projekty – digitální výukový atlas PET (studie DAPET), dig. výuk. atlas mamografický (studie DAM), IGA, VVZ, rozvoj telemedicínských aplikací CESNET, efektivní zpracování med.obraz.informací AV ČR, projekt EU – satelity pro PACS
• napojení / propojení na projekt IZIP – MOÚ je 1,5 roku ve 100 % na IZIPu, všichni lékaři jsou zaregistrováni, implementována ikona v NISu, měsíčně odesíláno cca 5.000 zpráv na server IZIPu

VIZE:
• 100% FILMLESS HOSPITAL splněno v roce 2004
• PAPERLESS HOSPITAL – projekt do roku 2007
• KOMUNIKAČNÍ SERVER PACS – maximální rozšíření mezi ZZ
• PRE A POST GRADUÁLNÍ VÝUKA NA LF MU V BRNĚ
• ODKAZOVÁ DATABÁZE PACS JMK/ÚVT/IZIP/ČR

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005