Aktuální stav výzkumů v oblasti podpůrné péče o onkologicky nemocné a jejich blízké s příklady dobré praxe Amelie, o.s.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 273

Autoři: PhDr. Marie Nosálková, PhD.

V rámci příspěvku bych ráda prezentovala aktuální stav výzkumů v oboru a zprostředkovala současné pohledy vybraných odborníků na několik otázek, které zaznívají z řad odborníků i laiků:

 • Může mít psychická či sociální zátěž podíl na vzniku a průběhu onkologického onemocnění?

 • Co víme o průběhu přizpůsobení se nemoci?

 • Jak provázet pacienta jeho cestou nemocí?

V rámci Center podpůrné péče Amelie, o.s., poskytujeme individuální konzultace či pravidelné skupinové aktivity onkologicky nemocným a jejich blízkým. Rozvíjíme také dobrovolnický program na onkologických odděleních nemocnic v ČR a v Centrech Amelie. Tím oslovujeme, zatím především na Olomoucku, studenty psychologie a tak se pokouší doplnit systém stávající péče i motivaci ke specializaci a praktické zkušenosti případných budoucích onko-psychologů.

Hledáme nové cesty k usnadnění a zefektivnění komplexní onkologické péče.

Pomáháme najít cestu zpět do systému zdravotní péče těm, kteří z něj vypadli nebo z nějakých důvodů unikají, provázíme nemocné a jejich blízké formou podpory i konkrétní pomoci v rámci sociálního poradenství, navazujeme na péči v okamžiku návratu nemocného zpět do života atd.

Literatura:

 1. Angenendt G., Schutze-Kreilkamp U., Tschutschke V. (2010). Psychoonkologie v praxi. Praha: Portál.
 2. Fawzy, F. I. (1994). Psychosocial interventions for patients with cancer: what works and what doesn´t. European Journal of Cancer.
 3. International Psycho-oncology Society 11th World Congress of Psycho-oncology (2009). Abstract book (www.ipos-society.org). Vienna: Wiley Interscience.
 4. Kübler-Ross, E. (2009). On death and dying: what the dying have to teach doctors, nurses, clergy and their own families. Taylor & Francis.
 5. Nezu, A. M. (2004). Pomoc pacientům při zvládání rakoviny. Brno: Společnost pro odbornou literaturu.
 6. Schwarz, R. (1994). Die Krebspersonlichkeit. Mythos und klinische Realitat. Stuttgart: Schattauer.
 7. Tschutschke, V. (2004). Psychoonkologie: psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny. Praha: Portál.
 8. Watson, M.-G. (1998). Personality and Coping. V J. C. Holland, Psycho-oncology. New York: Oxford University Press.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011