AKUPUNKTURA U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA NEJEN V LÉČBĚ BOLESTI

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Integrativní přístupy v onkologii

Číslo abstraktu: XI/88

Autoři: MUDr. Radana Dymáčková; MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Akupunktura jako jedna z metod terapie tradiční čínské medicíny by mohla najít významné uplatnění v komplexní léčbě onkologických pacientů v našich evropských podmínkách. V Asii je u onkologických pacientů běžně tradiční čínská medicína používána v kombinaci s klasickou medicínou. V asijských i mimoasijských zemích proběhly a probíhají studie, které mají za úkol vědecky ověřit účinnost akupunktury. Studie se zabývají často terapií bolesti, kde mají pozitivní výsledky, dále se zabývají např. terapií nauzey, zvracení. Pozitivní výsledky jsou i při mírnění symptomů neuropatické bolesti nebo xerostomie. Mezinárodní společnost integrativní onkologie formulovala i rámcová doporučení pro užití metod tradiční čínské medicíny u onkologických pacientů. Na Masarykově onkologickém ústavu proběhla pilotní studie Akupunktura jako doplňková léčba nevolnosti a zvracení po chemoterapii BEP. Nyní je na začátku studie věnující se akupunktuře jako léčebné modality akutní toxicity v radioterapii nádorů hlavy a krku.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016