AKUTNÍ HYDROCEFALUS JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK MNOHOČETNÝCH METASTÁZ MOZKU – KAZUISTIKA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 170

Autoři: MUDr. George Hanoun; MUDr. Václav Vybíhal

Východiska:

Mozkové metastázy jsou nejčastější intrakraniální malignitou a třetím nejčastěji operovaným intrakraniálním tumorem. Incidence mozkových metastáz se zvyšuje díky pokroku v diagnostice, zlepšení dostupnosti zobrazovacích metod a vyššímu efektu systémové léčby nádorových onemocnění vedoucí k vyššímu výskytu metastáz mimo primární lokalitu. Primárním zdrojem je nejčastěji karcinom plic (až 50 % případů), prsu, ledviny, melanoblastom a kolorektální karcinom. Větší tendenci k metastazování do mozku mají melanoblastomy (až v 75 % případu). 15 % metastáz se vyskytuje v zadní jámě lební. V případě jejich lokalizace v blízkosti komorového systému mohou způsobit vznik hydrocefalu. Akutní hydrocefalus může pacienty ohrozit bezprostředně na životě. Chirurgickým řešením hydrocefalu můžeme získat více času k diagnostice a zahájení léčby.

Popis případu:

Pacientka 48 let. V anamnéze 3 týdny renální kolika. 1 týden bolesti hlavy. Cystoskopicky detekována vícečetná exofytická ložiska na zadní stěně močového měchýře. Na CT mozku je patrný hydrocefalus. Pro podezření na stenózu aqueductu Sylvii doplněna MRI mozku s nálezem mnohočetného ložiskového procesu infra- a supratentoriálně. Na MRI páteře metastatický rozsev i v obratlových tělech a ve sternu. Uvažováno o hemoblastóze. Sternální punkce byla ale nevýtěžná. Pacientka byla operována, derivace moku zajištěná provedením Torkildsenovy drenáže a současně byla i  biopsie mozečku. Tím byly možnosti chirurgické léčby vyčerpány. Histologický nález z močového měchýře a z mozečku potvrzuje diagnózu metastatického adenokarcinomu z prstenčitých buněk, origo: žaludek, mamma, plíce. Onkologicky byla indikována jen paliativní terapie vzhledem k celkovému stavu pacientky (KI 30–40 %). Stav pacientky se rapidně zhoršoval. Po 49 dnech od prvního příznaku pacientka zemřela.

Závěr:

Akutní hydrocefalus může někdy doprovázet metastatické postižení mozku a ohrožovat bezprostředně pacienty na životě. Je nutno jej chirurgicky řešit, tím se získá potřebný čas, než bude stanovena diagnóza, popřípadě zahájena onkologická terapie.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014