ALIMTA v běžné klinické praxi. Výsledky retrospektivního sběru dat

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_10

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Ivona Grygárková; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; Doc. MUDr. František Salajka, CSc.; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; A. Svobodník

ALIMTA (pemetrexed) je nový antifolát s komplexním účinkem na více enzymatických systémů účastnících se tvorby pyrimidinových a purinových nukleotidů (TS, DHFR, GARFT, AICAR – multi-targeted antifolate) a tím zabraňující tvorbě nukleových kyselin. Vývoj tohoto léčiva probíhal primárně u hrudních malignit, maligního pleurálního mezoteliomu a nemalobuněčného karcinomu plic. V EU a ČR je ALIMTA registrována od poloviny roku 2005 pro léčbu neresekabilního MPM v kombinaci s cisplatinou a v monoterapii pro druhou linii léčby NSCLC. Do září 2007 byla na nejvýznamnějších plicních pracovištích v České republice v rámci běžné klinické praxe, mimo klinické studie, ukončena léčba pemetrexedem u 31 pacientů s MPM a 71 pacientů v druhé linii NSCLC. Cílem tohoto retrospektivního sledování je vyhodnotit základní účinnostní parametry a toxicitu léčby preparátem ALIMTA u uvedených nádorů. Výsledky této analýzy budou prezentovány v průběhu konference.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007