ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATIONS AFTER REDUCED INTENSITY CONDITIONING REGIMEN FLUDARABIN, BUSULFAN AND ATG (FRESENIUS)

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 24. Allogeneic stem cell transplantation - clinical, incl. umbilical cord blood

Číslo abstraktu: 0821

Autoři: MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006