Alterace frakcionačních schémat u radioterapie s modulovanou intenzitou

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 068

Autoři: doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Abstrakt

Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) je ve velkých centrech postupně zařazována do standardní klinické praxe u řady nádorů nádory - hlavy a krku, karcinom prostaty, gynekologické nádory, nádory štítné žlázy atd. Hlavní výhodou IMRT je vysoká konformita ozáření lepší šetření zdravých tkání a orgánů v okolí, především v oblasti konkavit plánovacího cílového objemu (PTV).

IMRT nabízí nově možnost navýšení dávky již v rámci jednotlivé frakce v určitém podobjemu PTV s nejvyšším rizikem recidivy (obvykle oblast nádorů nebo jeho lůžka) -tzv. simultánní integrovaný boost (SIB). Za výhody SIB oproti boostu sekvenčnímu jsou považovány: vyšší konformita ozáření, snížení celkové integrální dávky, jednodušší proces plánování (příprava pouze jediného ozařovacího plánu) a zkrácení celkové doby ozáření (diskutováno je snížené riziko akcelerované repopulace nádorových buněk). Naopak nevýhodami jsou neověřenost frakcionačních schémat v klinické praxi a nevědomost optimálního frakcionačního schématu SIBIMRT.

Porovnávání SIBIMRT schémat a konvenční frakcionace umožňuje isoefektový formalismus podle Mohana et al. (Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000) odvozený od lineárně-kvadratického modelu. Frakcionačním režim pak může být ekvivalentní konvenční frakcionaci s využitím sekvenčního boostu nebo může být využita dávková eskalace na oblast boostu. SIB-IMRT režimy můžeme aplikovat samostatně nebo jejich účinek může být navýšen současnou systémovou léčbou (např. u karcinomů hlavy a krku).

Autor bude v přednášce prezentovat přehled problematiky simultánního integrovaného boostu, tedy alterace frakcionačního schématu IMRT technik, která se prosazuje do běžné klinické praxe, podobně jako IMRT obecně.

Podpořeno rozvojovým projektem Ministerstva zdravotnictví České republiky MZO 00179906.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008