ALTERATIONS OF CHEK2 GENE IN NON-HODGKIN LYMPHOMA PATIENTS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Non-Hodgkin lymphoma - Biology

Číslo abstraktu: 0671

Autoři: MUDr. Ondřej Havránek; Prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.; RNDr. Pavel Souček, CSc.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009