Alternativní cévní vstupy pro chemoterapeutickou léčbu u karcinomu prsu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Nelékařská sekce: IV.Blok Nejčastější komplikace související s aplikací chemoterapie, jejich řešení a prevence

Číslo abstraktu: 055

Autoři: Lenka Polášková; Dagmar Cigánková; Lenka Vaňharová

Epidemiologie:
 • Nejčastější nádorové onemocnění
 • Ženy mezi 45-60 rokem
 • U mužů je výskyt zanedbatelný

Rizikové faktory:
 • Genetické
 • Fibrózně cystická mastopatie
 • Bezdětnost
 • První porod po 30 roku věku
 • Vyšší kontumace tuků
 • Hormonální změny
 • 10-20% žen se zhojenou rakovinou prsu se objeví rakovina v druhém prsu v pozdějším období

Symptomatolologie:
 • Uzlík
 • Retrakce bradavky či kůže
 • Otok kůže
 • Zarudnutí
 • Sekrece z bradavky

Diagnostika:
 • Anamnéza
 • Palpace, aspekce
 • Mammografie
 • Ultrasonografie


Pro zjištění metastáz – RTG plic, gammagrafie skeletu, magnetická rezonance, PET, SONO jater, laboratorní vyšetření krve a moče

Léčba:
 • Chirurgická, chemoterapie, hormonoterapie, radioterapie
 • U nemocných léčených konzervativně je 80-85% úspěšnost na 5-ti leté přežití

Alternativní cévní vstupy:
 • Podkožní porty
 • Hickmanův katétr

Podkožní porty:
 • Skládá se z aplikační komůrky a portkatetru zavedeného do zvoleného cévního vstupu
 • komůrka je kryta speciální membránou
 • typy portů - jedno a dvoukomorové

 • membrána je konstruována až pro 2000 vpichů
 • používají se speciální Huberovy jehly
 • Jehly jsou rovné nebo pravoúhle zahnuté, opatřené křidélky nebo kloboučky pro lepší fixaci
 • jehla má zkosenou špičku - nevyřezává kousky materiálu
Dva druhy portů:
 • Venosní porty
 • arteriální portyVenosní porty:
 • Implantace v místním znecitlivění punkční cestou
 • intraclaviculárně do véna subclavia vpravo
 • konec portkatetru je umístěn na rozhraní horní žíly a pravé srdeční síně

Arteriální port:
 • Zavádí se do povodí arteria hepatica propria
 • po provedení nutno kontrolní aortografie před implantací
 • zavádí se perkutánní Seldingerovou metodou, zavádí se z třísla
 • nebo peroperační implantací laparotomií
 • komůrka je vyvedena do podkoží pod pravým žeberním obloukem

Péče o port:
 • 1x za měsíc proplachovat, u arteriálních portů 1-2x za měsíc
 • jehla se zavádí kolmo ke kůži
 • aspirací se přesvědčíme o dobré průchodnosti portu a zároveň odsajeme starou heparinovou zátku
 • jehla se vyměňuje každých 48 hodin
 • každou aplikaci léku či odběr krve ukončit proplachem 20ml Fyziologického roztoku a poté 5ml heparinové zátky (5000j/100ml)
 • V péči o port se nesmí použít injekční stříkačka o menším objemu než 10ml
 • Před první sérií chemoterapie musí být proveden kontrolní RTG s nástřikem portu

Komplikace zavedení portu:
 • Infekční - patří mezi nejzávažnější
 • trombotické
 • migrace kapsle - méně častá komplikace
 • zalomení portkatétru mechanická závada - odpojení portu od katétru
 • při nepřeléčení nutno port vyjmout

Infekční komplikace:
 • Infekce v místě zavedení, infekce podkožní kapsy a katétrová sepse
 • příznaky - zarudnutí nad portem, bolest, zvýšená teplota
 • léčba - ATB, do přeléčení nutno port nepoužívat

Trombotické komplikace:
 • Portkatétr nebo céva do které je zaveden
 • léčba - trombolýza do portu nebo streptokynáza s kontinuální heparinizací 7-10 dní
 • vyskytují se u aplikací krevních derivátů

Migrace kapsle:
 • Spíše u obézních pacientů
 • port se obtížně napichuje
 • léčba -operační revize kapsy s opětovnou fixací portu k pevné spodině

Zalomení portkatétru:
 • V místě dlouhodobého namáhání
 • léčba - chirurgická

Edukace pacienta:
 • Pacienti port snáší dobře
 • nutno je poučit , seznámit s velikostí implantátu i jeho typem
 • ke každému portu patří knížečka PORT- PASS
 • zaznamenává se každý proplach, komplikace, kontrola pod RTG

Hickmanův katétr:
 • Vede přes véna subclavia do dolní duté žíly
 • na povrch vedou dva až tři lumena, barevně rozlišena
 • hnědý konec - odběry krve
 • bílý konec - aplikace terapie
 • žlutý konec – aplikace terapie

Hickmanův katétr:
 • Zaveden může být až 6 měsíců
 • každé rameno je ukončeno „stop-tlačkou“ a „stop-kónusem“ s propichovací membránouPéče o Hickmanův katétr:
 • 1x za měsíc proplach Fyziologickým roztokem a poté Heparinovou zátkou
 • Nutná kontrola návratu krve
 • nutná RTG kontrola zavedení

Komplikace:
 • Infekční komplikace
 • Trombotické komplikace
 • Únik chemoterapie mimo cévu
 • pneumonie

Infekční komplikace:
 • Infekce v místě zavedení, katétrová sepse

 • příznaky - zarudnutí v místě zavedení, bolest, zvýšená teplota

 • léčba - ATB, do přeléčení Hickman nepoužívat

Trombotické komplikace:
 • Týká se katétru i cévy ve které je zaveden
 • léčba - trombolýza, streptokynáza s kontinuální heparinizací

Únik chemoterapie mimo cévu:
 • Při špatném zavedení Hickmanova katétru
 • Defektní materiál
Pneumonie:
 • Porušení plicního obalu při zavádění Hickmanova katétru

Závěr:
Díky zavedení alternativních vstupů je onkologická léčba pro pacienta méně stresující a zvyšuje se kvalita ošetřovatelské péče.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006