Alternativní frakcionační režimy v radioterapii nádorů hlavy a krku.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 141

Autoři: MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Eva Šenkyříková; MUDr. Marek Slávik, Ph.D.; A. Hlaváčová; S. Veselá; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.

Účinek záření na tkáně a orgány není dán jen celkovou aplikovanou dávkou, ale také jejím časovým rozložením - tzv. frakcionací.


Konvenční radioterapeutické protokoly používají standardní frakcionaci (normofrakcionaci), což znamená - pro radikální terapii většiny nádorů aplikovat celkovou dávku 66-70 Gy frakcionovaně po 2,0 Gy jedenkrát denně od pondělí do pátku v průběhu 6-7 týdnů...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008