Alterované frakcionační režimy u lokalizovaného karcinomu prostaty?

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 230

Autoři: doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.; MUDr. Hana Perková; Mgr. Luboš Homola

Radioterapie (RT) u lokalizovaného karcinomu prostaty patří mezi léčebné modality s kurativním efektem. Lokální kontrola i přežití závisí na velikosti aplikované dávky záření. S tím souvisí i nežádoucí účinky, které jsou opět závislé na stupni ozáření rizikových orgánů v okolí (zejména rekta). Existuje statisticky významný rozdíl v pětileté lokální kontrole onemocnění mezi nádory ozářenými dávkou menší a větší než 72 Gy. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008