Analysis of the Glucocorticoid Resistance Mechanism in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia Using DNA Microarrays

Konference: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Proffered Papers - Poster

Číslo abstraktu: 9237

Autoři: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; MUDr. Michaela Špenerová; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2011