Mgr. Lenka Radová, Ph.D.

Laboratoř experimentální medicíny LF UPOL a MU, CEITEC (Puškinova 6, 775 20 Olomouc a Brno)

E-mail: lenka.radova@upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta