Analýza přežití v hodnocení výsledků onkologické péče: možnosti a limity.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: VI. Hodnocení efektu onkologické léčby

Číslo abstraktu: 050

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; RNDr. Eva Gelnarová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Shrnutí
Analýza přežití je jednou z nejčastěji používaných statistických metod v onkologii. Přežití je obecně považováno za základní cílový parametr („end-point“) vypovídající o výsledcích léčby a o celkové obtížnosti onkologických onemocnění. Hodnocení různých parametrů přežití dominuje v klinických studiích i v populačních registrech. V tomto příspěvku bychom chtěli částečně připomenout metodiky hodnocení přežití se zvláštním důrazem na analýzu přežití z populačních dat. Z hodnocení různých metodik jednoznačně vyplývá, že analýza přežití má v každé své podobě značné limity a výsledky musí být velmi opatrně používány a interpretovány. Tyto skutečnosti lze stručně shrnout ve dvou hlavních bodech....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007